Logo
AKTIVNA ENERGIJA
IN UPRAVLJANJE
OBJEKTOV

Predstavitev
podjetja

Podjetje Maked Energea je bilo ustanovljeno v Ljubljani. Lastno razvit in optimiziran sistem upravljanja z IoT služi podpori odločanja izkušenih strokovnjakov s področja energetike in avtomatike.

Strateški cilji vsake stranke so: optimizacija upravljanja z energijo, vzpostavitev zelo učinkovitega vzdrževanja in zagotovitev upravljanja naložb v celotnem življenjskem ciklu z namenom zmanjšanja stroškov (TCO – total cost of ownership).

Ukrepi, ki jih izvaja Maked Energea, se izberejo glede na skrbno določen prioritetni red. Prednostni ukrepi so tisti, ki imajo kratek čas odplačila in ki ne zahtevajo dodatnega vlaganja sredstev ali pa so vlaganja nizka.

Maked Energea trenutno upravlja več kot 500 stavb s skupno letno porabo energije nad 260 GWh in s skupno površino 1,000.000 m2.

Preverjeni in preizkušeni finančni pristopi podjetju Maked Energea omogočajo strukturiranje in sofnanciranje specifčnih investicijskih vlaganj v izboljšanje strankinih procesov oziroma naprav.

Maked Energea svojega dela s tem še ne konča. Algoritmi naprednega programskega paketa omogočijo stalno izboljševanje energetske učinkovitosti. Skupaj s tehničnim in z energetskim strokovnim znanjem to ustvarja dobičkonosno situacijo za stranke, s katerimi upravlja Maked Energea.

Predstavitev 1
Predstavitev 2
Predstavitev 3

Zmanjšanje
stroškov
energije

Naše osrednje področje delovanja za zagotovitev zmanjšanja stroškov je povečanje energetske učinkovitosti na vseh strankinih lokacijah.

 1. UVEDBA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO
  NA OD 3 DO 5 TIPSKIH STRANKINIH OBJEKTIH.

 2. ANALIZA PODATKOV VELIKEGA OBSEGA.

 3. PRIPRAVA UKREPOV S PREDNOSTNO LISTO
  IZVAJANJA.

 4. IZVAJANJE UKREPOV.

 5. VZDRŽEVANJE IN STALNO, KONTINUIRANO
  UPRAVLJANJE.

Vaše koristi

Zmanjšanje porabe
energije na ravni strojne
opreme do

18 %


v prvi fazi projekta.

Zmanjšanje porabe
energije na ravni strojne
opreme do

35 %


po izvedbi celotnega
paketa za upravljanje z
energijo.

STALNO, KONTINUIRANO UPRAVLJANJE PORABE VSEBUJE:
ZMANJŠANJE
PORABE
ENERGIJE
OPTIMIZACIJA
ENERGETSKE
OPREME
STORITVE
NADZORNEGA
CENTRA
TRAJNOSTNO
ZDRUŽEVANJE IN
STANDARDIZACIJA
PROCESOV
SI

Značilen energetski projekt na maloprodajni strani vključuje iz vajanje številnih izbranih
ukrepov za objekt, HVAC in za sistem upravljanja zgradb. (Slika prikazuje intuitivno
nastavitev s funkcijo povleci in spusti – točke 1–4 in grafika – točki 5 in 6.)

Spodnji prihranki kažejo uspešnost naše kombinacije napredne programske opreme in dela izkušenih strokovnjakov. Za zagotavljanje največjih prihrankov v daljšem obdobju izvajamo naslednje storitve:

Analitičen pristop za določitev priložnosti za varčevanje z energijo s pomočjo enotne programske strategije.

Platforma IoT in pametna omrežja za stalno spremljanje energetskih vzorcev in možnosti prihrankov.

Analitika in nadzor v realnem času s centralnim upravljanjem in z lastnim kontrolnim centrom.

Napovedna analiza v realnem času z možnostjo samodejnega spreminjanja nastavitev BMS za upravljanje porabe in napovedovanje okvar opreme.

Vaše koristi

Zmanjšanje stroškov
energije

18 %

Zmanjšanje sredstev do

10 %

Znižanje operativnih
stroškov do

14 %

Zmanjšanje kapitalskih
stroškov do

10 %

NAŠ INTEGRIRAN PRISTOP ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV VZDRŽEVANJA JE
ZAGOTOVLJEN Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:

ZNIŽANJE
STROŠKOV
POPRAVIL IN
VZDRŽEVANJA

Za uspešno integracijo vseh virov energije je potrebna zanesljiva analiza. Naša zmožnost analize nevronskih mrež vodi do začetnih korakov optimizacije. Te se nadalje optimizira s pomočjo našega pristopa samoučenja.

MERITVE, KI JIH KONTINUIRANO IZVAJAMO:

Vaše koristi

Zmanjšanje odhodkov za
vzdrževanje do

25 %


(odvisno od začetnega stanja).

NAŠ INTEGRIRAN PRISTOP ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV VZDRŽEVANJA JE ZA GOTOVLJEN
Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI

OPTIMIZACIJA
INVESTICIJ

Pri vrednotenju novih naložbenih priložnosti upoštevamo obstoječa, že vgrajena sredstva in ne gledamo samo na posamezen ukrep, ki smo ga izvedli na upravljanih stavbah oziroma napravah. Izvedeni ukrepi so v različnih fazah izvajanja; z različnimi stopnjami rizičnosti in s hkratnim upoštevanjem celotnega portfelja izvedenih in prihodnjih ukrepov se opazno zniža finančno tveganje in tudi tveganje odpovedi sistemov.

Vgradnja strojne in programske opreme ter osnovna naložba v izvajanje ukrepov določajo večino stroškov v celotnem življenjskem ciklu projekta. V nadaljnjem sodelovanju so mogoče dodatne investicije, ki prinašajo dodatne prihodke. Kateri ukrepi so smiselni za izvajanje, se določi glede na upoštevanje vseh stroškov v celotnem življenjskem ciklu projekta – fiksnih in variabilnih.

Vaše koristi

Doseganje znatnega
zmanjšanja stroškov
kapitala in motiviranje
vaše ekipe za
kakovostno izvajanje
izboljšav v prihodnje.

NAŠE STORITVE NA TEM PODROČJU SO OBŠIRNE, ZA NAČRTOVANJE NALOŽB STA OSNOVA
OPTIMIZACIJA PORABE ENERGIJE IN VZDRŽEVANJA.

ANALIZA IN
IZRAČUNI

OPTIMIZACIJA

PRIDOBIVANJE
SREDSTEV

STALNE
IZBOLJŠAVE

Naša izhodiščna točka je tehnična optimizacija vašega premoženja, vključenega v našo spletno platformo.

S stalnim spremljanjem podatkov, z alarmnimi funkcijami in optimiziranim vzdrževanjem lahko zagotovimo znižanje porabe energije, boljše delovanje in višjo življenjsko dobo naprav.

Po prvem projektnem ciklu je vzpostavljena podlaga za izračun realne donosnosti in nadaljnje odločanje o najprimernejših naložbah.

Postopke naročanja lahko podpremo s svojim znanjem na področju pridobivanja sredstev preko mednarodnih razpisov EU.

Izboljšamo lahko delo vaše obstoječe ekipe prek seminarjev za usposabljanje in z dodatnim prenosom znanja.

KAKO ZAČETI NAŠE
SODELOVANJE?

S hitrim začetnim pregledom stanja lahko družba Maked Energea razvije poslovni pristop za aktivno upravljanje objektov in energije za vaše podjetje.

shema

Vaše koristi

Naša hitra ocena
zagotavlja največjo
preglednost projekta
in hkrati pomembno
zmanjša tveganje za
naše stranke pred
začetkom projekta.

Povpraševanje

Podjetje Maked Energea deluje od leta 2014 in zaposluje strokovnjake na področju varčne rabe energije. Pri izvedbi projektov sodelujemo s preverjenimi in z izkušenimi podizvajalci in zunanjimi strokovnjaki s posameznih področij tehnike.