Logo
AKTIVNA ENERGIJA
I UPRAVLJANJE
OBJEKTIMA

PREZENTACIJA
TVRTKE

Tvrtka Maked Energea bila je osnovana u Ljubljani. Razvijeni i optimizirani sustav upravljanja s IoT služi za potporu donošenja odluka iskusnih stručnjaka na području energetike i automatizacije.

Strateški ciljevi svakog klijenta su: optimizacija upravljanja energijom, uspostava jako učinkovitog održavanja i upravljanje investicijama u cijelom životnom ciklusu u svrhu smanjenja troškova vlasništva (TCO).

Mjere koje provodi Maked Energea odabiru se s obzirom na detaljno određeni redoslijed prioriteta. Prioritetne mjere su one koje imaju kratko vrijeme otplate i ne zahtijevaju dodatna ulaganja sredstava ili su ulaganja niska.

Maked Energea trenutno upravlja s više od 500 objekata s ukupnom godišnjom potrošnjom energije iznad 260 GWh ukupne površine od 1.000.000 m2.

Provjereni i ispitani fnancijski pristupi tvrtke Maked Energea omogućuju strukturiranje i sufnanciranje specifčnih investicijskih ulaganja u poboljšanje procesa za klijenta ili uređaja.

Maked Energea s time svoj posao još nije završila. Algoritmi naprednog programskog paketa omogućuju stalna poboljšanja energetske učinkovitorsti. Zajedno s tehničkim i energetskim stručnim znanjem što stvara proftabilnu situaciju za klijente s kojima upravlja Maked Energea.

Predstavitev 1
Predstavitev 2
Predstavitev 3

SMANJENJE
TROŠKOVA
ENERGIJE

Naše glavno područje djelovanja namijenjeno za smanjenje troškova je povećanje energetske učinkovitosti na svim lokacijama klijenta. Prvih pet koraka energetskog upravljanja:

 1. PROVEDBA UPRAVLJANJA ENERGIJOM NA OD 3
  DO 5 OBJEKATA U VLASNIŠTVU KLIJENTA.

 2. ANALIZA PODATAKA VELIKOG OPSEGA.

 3. PRIPREMA MJERA S PRIORITETNOM LISTOM
  PROVEDBE.

 4. PROVEDBA MJERA.

 5. ODRŽAVANJE I STALNO KONTINUIRANO
  UPRAVLJANJE.

Vaše korisit

Smanjenje potrošnje
energije na razini strojne
opreme do

18 %


u prvoj fazi projekta.

Smanjenje potrošnje
energije na razini strojne
opreme do

35 %


nakon provedbe cijelog
paketa za upravljanje
energijom.

STALNO, KONTINUIRANO UPRAVLJANJE POTROŠNJOM SADRŽI:
SMANJENJE
POTROŠNJE
ENERGIJE
OPTIMIZACIJU
ENERGETSKE
OPREME
USLUGE NADZORNOG
CENTRA (NADZOR,
POBOLJŠANJE,
FUNKCIJE
ALARMIRANJA)
TRAJNO
UDRUŽIVANJE I
STANDARDIZACIJU
PROCESA
SI

Značajan energetski projekt na maloprodajnoj strani trebao bi o buhvaćati provedbu
brojnih odabranih mjera za objekt, HVAC i za sustav upravljanja objektima. (Slika
prikazuje intuitivni izgled s funkcijom povuci i pusti –
točke 1–4 i grafika – točke 5 i 6.

Donja ušteda prikazuje uspješnost naše kombinacije napredne programske opreme i iskusnih stručnjaka. Za jamstvo najveće uštede u dužem razdoblju pružamo slijedeće usluge:

Industrijski pristup za određivanje prilika za uštedu s energijom pomoću jedinstvene programske strategije.

Analitika i nadzor u stvarnom vremenu s centralnim upravljanjem i s vlastitim nadzornim centrom.

Platforma IoT i pametna mreža za stalno praćenje energetskih uzoraka i mogućnosti ušteda.

Predividljivu analizu u stvarnom vremenu s mogućnošću automatske promjene postavki BMS za upravljanje potrošnjom i predviđanjem kvarova opreme.

Vaše korisit

Uz smanjenje troškova
energije do

18 %

Smanjenje stredstava do

10 %

Smanjenje operativnih
troškova do

14 %

Smanjenje kapitalnih
troškova za do

10 %

MALOPRODAJA – SMANJENJE POTROŠNJE POJEDINIH KATEGORIJA

SMANJENJE
TROŠKOVA
POPRAVAKA
I ODRŽAVANJA

Za uspješnu integraciju svih izvora energije potrebna je pouzdana analiza. Naša mogućnost analize neuronskih mreža vodi nas do početnih koraka optimizacije. Nadalje se optimizira pomoću našeg pristupa samo-učenja.

KOJA MJERENJA SE OBIČNO STALNO IZVODE?

Vaše korisiti

Smanjenje rashoda za
održavanje do

25 %


što ovisi o početnom stanju.

NAŠ INTEGRIRANI PRISTUP ZA SMANJENJE TROŠKOVA ODRŽAVANJA OSIGUR AN JE SLIJEDEĆIM
OSOBINAMA:

OPTIMIZACIJA (RE)
INVESTICIJSKIH
CIKLUSA

Dodatni zapleti u ocjenjivanju strateških ulaganja je uključivanje svih postojećih sredstava u vrednovanje novih prilika za ulaganje. Umjesto da bi gledali na diskretni projekt, klijent mora stvarno pregledati portfelj sredstava. Ta sredstva mogu biti u različitim fazama životnog ciklusa s različitim faktorima rizičnosti i time smanjuju ukupni rizik te tako oblikuju unutrašnji osiguravajući fond.

Kompleksnost upravnih postupaka, odobrenja lokacija i ulaganja u gradnju određuju većinu troškova životnog ciklusa. Dodatne investicije, rashodi i prihodi u životnom razdoblju sredstava uključeni su u izračun troškova u cijelom životnom ciklusu.

Vaše korisiti

Postizanje znatnog
smanjenja troškova
kapitala i motiviranje
vaše ekipe za kvalitetnu
provedbu budućih
poboljšanja.

NAŠE USLUGE NA TOM PODRUČJU SU BROJNE, OPTIMIZIRANA UPOTREBA I ODRŽAVANJE
TEMELJ SU ZA PLANIRANJE ULAGANJA:

ANALIZA I
IZRAČUNI

OPTIMIZACIJA

PRIHODI

POBOLJŠANJE
POSTOJEĆIH
MOGUĆNOSTI

Naša ishodišna točka je tehnička optimizacija vaše imovine uključene u našu web platformu:

Nakon prvog projektnog ciklusa uspostavljen je temelj za izračun realnih ukupnih troškova vlasništva za daljnje planiranje ulaganja.

Zatim možemo podupirati postupak javnog naručivanja s našim cjelovitim uređajem i dobavljačem te s međunarodnim konkurentnim natječajima u EU.

Postopke naročanja lahko podpremo z našim znanjem na področju pridobivanja sredstev preko mednarodnih razpisov EU.

Možemo poboljšati rad vaše postojeće ekipe preko seminara za osposobljavanje i dodatnim prijenosom znanja.

KAKO ZAPOČETI S NAŠIM
SUDJELOVANJEM?

Brzim početnim pregledom stanja društvo Maked Energea može razviti poslovni pristup za aktivnu energiju i upravljanje objektima za vašu tvrtku.

shema

Vaše korisit

Naša brza ocjenjivanja
osigurava najveću
preglednost projekta i
ujedno važno smanjenje
rizika za naše klijente
prije početka projekta.

Povpraševanje

Tvrtka Maked Energea djeluje već od 2014. godine i zapošljava stručnjake na području učinkovite i štedljive potrošnje energije. Pri provedbi projekata surađujemo s provjerenim, kvalificiranim podizvođačima i vanjskim stručnjacima s pojedinih tehničkih područja.